GreenICT - samenwerking met ICTRegie ten behoeve van IIP Duurzame ICT

Het ICT InnovatiePlatform Duurzame ICT is, op initiatief van Stichting GreenICT, sinds 24 oktober 2007 actief. Op 18 januari 2010 is het IIP Duurzame ICT door ICTRegie officieel erkend. Dit Innovatieplatform heeft de support van onder meer de Technische Universiteit Delft, de Technische Universiteit Eindhoven, Universiteit Twente en Wageningen Universiteit & Researchcentrum.

Het IIP Duurzame ICT is een open samenwerkingsverband tussen onderzoekers, bedrijven en/of maatschappelijke instellingen en gebruikers. Het beoogt duurzaamheid in de informatie- en communicatie technologie te stimuleren en te bevorderen onder meer door het gezamenlijk ontwikkelen van een op thema's gebaseerde strategische onderzoeksagenda. Het is mede aan de deelnemers hoe hier verder invulling aan te geven. Men kan hierbij denken aan onderwerpen zoals bijvoorbeeld energie-efficiency, recycling, duurzame software, innovatief materiaalgebruik, en duurzame (draadloze) netwerkinfrastructuren.

Deelname staat in principe open voor alle commerciële, publieke en academische organisaties die actief zijn in dit werkveld. De website van het ICT InnovatiePlatform Duurzame ICT vindt men hier.

Mocht u geïnteresseerd zijn in deelname of wilt u nadere informatie, aarzel dan niet om contact met ons op te nemen.

terug