GreenICT - de organisatie

Stichting GreenICT is een onafhankelijke non-profit organisatie werkzaam op het snijvlak van ICT en duurzaamheid. Onze focus ligt op duurzame ICT. Door zogenaamde "embedded" ICT reikt de hiermee afgebakende scope ver. Aangezien ICT nagenoeg overal, echter niet altijd zichtbaar, aanwezig is, strekt deze scope zich uit tot in alle geledingen van de maatschappij.

Het belang van duurzame ICT kan niet voldoende worden onderkend. Stichting GreenICT zet zich in voor een verduurzaming van ICTtechnologie. De Stichting initieert en levert bijdragen aan onder meer ICT(gerelateerd) wetenschappelijk onderzoek en andere R & D activiteiten.

Daarnaast is Stichting GreenICT onder meer de initiatiefnemer van Stichting IIP Duurzame ICT - platform voor duurzame ICT (IIP Duurzame ICT) en An Innovative Truth - Congressen over Duurzame ICT & Energie (An Innovative Truth).

Omdat in het wetenschappelijke werkveld de voertaal voornamelijk Engels is, wordt naast de naam Stichting GreenICT ook de naam GreenICT foundation gehanteerd. De volledige naam is Stichting ter bevordering van duurzaamheid in de informatie- en communicatietechnologie "GreenICT".

terug