Stichting GreenICT ism Sdu Uitgevers - boek "Duurzame ICT Grondstof en energiebron voor een duurzame wereld"

TIjdens An InnovativeTruth II werden de eerste exemplaren van het boek "Duurzame ICT Grondstof en energiebron voor een duurzame wereld" uitgereikt aan een select gezelschap bestaande uit:

  • Prof. Ton Backx - Decaan faculteit Electrical Engineering Technische Universiteit Eindhoven,
  • Prof. Daan Lenstra - Decaan faculteit EWI Technische Universiteit Delft
  • Prof. Ton Mouthaan - Decaan faculteit EWI Universiteit Twente en
  • Prof. Gerard van Oortmerssen - Directeur ICTRegie.

Duurzame ICT is tot stand gekomen onder redactie van mr. R. Croes (Stichting GreenICT) en bevat bijdragen van onder meer prof. T. Koonen (TU/e), prof. G. Smit (UT), A. van de Graaff mba (IBM), prof. M. van Eekelen (RU), dr. D. Harryvan (Mansystems), prof. I. Niemegeers (TUD), drs. E. Hartenberg (Microsoft), dr. A. Osseyran (SARA) en prof. H. Dorren (TU/e).

Het boek is nog verkrijgbaar bij Stichting GreenICT, de reguliere boekhandel (ISBN10: 9012582288 en ISBN13: 9789012582285) en via Academic Service - BIM Media.
BIM Media is de rechtsopvolger van Sdu Uitgevers.

terug